Akte ligjore mbi statusin e ushtarakut

Ligji 9210 statusi i ushtarakut

Ligji nr.9210, dt. 23.3.2004, "Për statusin e ushtarakut të  FARSH"

Ligj Nr. 9210, datë 23.3.2004 (ndryshuar me ligjin nr. 10142, datë 15.05.2009) “Për statusin e ushtarakut të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë”

Ligj nr.10142, datë 15.5.2009 (ndryshuar me VGJK nr. 33, datë 24.6.2010); (ndryshuar me aktin normativ nr. 5, datë 10.11.2010), “Për sigurimin shoqëror suplementar të ushtarakëve të Forcave të Armatosura, të punonjësve të Policisë së Shtetit, të Gardës së Republikës, të Shërbimit Informativ të Shtetit, të Policisë së Burgjeve, të Policisë së Mbrojtjes nga Zjarri dhe të Shpëtimit e të punonjësve të shërbimit të kontrollit të brendshëm në Republikën e Shqipërisë”

Ligj nr. 102/2016 “Për disa shtesa në Ligjin nr. 10 142, datë 15.5.2009, “Për sigurimin shoqëror suplementar të ushtarakëve të Forcave të Armatosura, të punonjësve të Policisë së Shtetit, të Gardës së Republikës, të Shërbimit Informativ të shtetit, të Policisë së Burgjeve, të Policisë së Mbrojtjes nga Zjarri dhe të Shpëtimit e të punonjësve të Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar


Kompensimi i ushqimit të ushtarakëve

Vendim nr. 158 datë 02.03.2016 i Këshillit të Ministrave “Për një shtesë në Vendimin nr. 668, datë 07.08.2013 të Këshillit të Ministrave”

VKM nr. 184, datë 11.2.2015 për disa ndryshime dhe shtesa në Vendimin nr. 668, datë 7.8.2013, të Këshillit të Ministrave, "për trajtimin me ushqim të ushtarakëve të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë dhe për disa ndryshime në Vendimin nr. 524, datë 30.7.2004, të Këshillit të Ministrave, "Për masën dhe mënyrën e kompensimit të qirasë së banesës dhe të ushqimit të ushtarakëve të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë", të ndryshuar"

Vendim nr. 668, datë 07.08.2013 i Këshillit të Ministrave “Për trajtimin me ushqim të ushtarakëve të FARSH dhe për disa ndryshime në VKM nr. 524, datë 30.07.2004 "Për masën dhe mënyrën e kompensimit të qirasë së banesës dhe të ushqimit të ushtarakëve të FARSH ", të ndryshuar " (ndryshuar me vendimin nr. 184, datë 11.02.2015)

Kompensimi i qirasë

VKM nr. 524, datë 30.7.2004 për “Masën dhe mënyrën e kompensimit të qirasë së banesës dhe të ushqimit të ushtarakëve të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë”, i azhornuar; (Ndryshuar me vendimin nr. 416, datë 28.6.2006), (Ndryshuar me vendimin nr. 190, datë 11.4.2007), (Ndryshuar me vendimin nr. 990, datë 11.6.2008), (Ndryshuar me vendimin nr. 497, datë 8.4.2009), (Ndryshuar me vendimin nr. 668, datë 7.8.2013)

VKM nr. 668, datë 7.8.2013, për “Trajtimin me ushqim të ushtarakëve të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë dhe për disa ndryshime në vendimin nr. 524, datë 30.7.2004, për “Masën dhe mënyrën e kompensimit të qirasë së banesës dhe të ushqimit të ushtarakëve të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar (Ndryshuar me vendimin nr. 184, datë 11.2.2015)


VKM nr. 668, datë 7.8.2013, për “Trajtimin me ushqim të ushtarakëve të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë dhe për disa ndryshime në vendimin nr. 524, datë 30.7.2004, për “Masën dhe mënyrën e kompensimit të qirasë së banesës dhe të ushqimit të ushtarakëve të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar

VKM nr.497, datë 8.4.2009 për disa ndryshime në VKM nr.524, datë 30.7.2004 2004 për “Masën dhe mënyrën e kompensimit të qirasë së banesës dhe të ushqimit të ushtarakëve të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar

VKM nr.990, datë 11.6.2008 për disa ndryshime në VKM nr.524, datë 30.7.2004 2004 për “Masën dhe mënyrën e kompensimit të qirasë së banesës dhe të ushqimit të ushtarakëve të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar

VKM nr.190, dt. 11.4.2007, "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr 524 dt. 30. 7. 2004 të Këshillit të Ministrave për "Masën dhe mënyrën e kompensimit të qirasë së banesës dhe të ushqimit të FARSH".

VKM nr.416, datë 28.6.2006 për një ndryshim në VKM nr.524, datë 30.7.2004 për “Masën dhe mënyrën e kompensimit të qirasë së banesës dhe të ushqimit të ushtarakëve të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë”

Vendim nr.524, dt. 30.7.2004, "Për masën dhe mënyrën e kompensimit të qirasë së banesës dhe të ushqimit të ushtarakëve të FARSH".

***

VKM nr. 14 datë 14.01.2015 për disa ndryshime në VKM nr. 614 datë 07.09.2011, për "Miratimin e kritereve dhe të normave të trajtimit me uniformë të ushtarakëve të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë"

VKM nr.13, datë 4.1.2012, për disa shtesa në VKM nr.854, datë 17.12.2004 për "Kriteret dhe masën e përfitimit të pagesës së papunësisë për bashkëshortin/en e ushtarakut aktiv të Forcave të Armatosura".

VKM nr.854, datë 17.12.2004, (ndryshuar me VKM nr. 13, datë 04.01.2012), për "Kriteret dhe masën e përfitimit të pagesës së papunësisë për bashkëshortin/en e ushtarakut aktiv të FA".

Vendim nr.854, dt. 17.12.2004, "Për kriteret dhe masën e përfitimit të pagesës së papunësisë për bashkëshortin/en e ushtarakut aktiv të FA".

VKM nr. 269 datë 28.04.2005 (ndryshuar me VKM nr. 434, datë 16.06.2011), për "Kriteret dhe masën e mbulimit financiar të kujdesit shëndetësor për ushtarakun e FA"

VKM nr.434, dt 16.6.2011 për disa shtesa dhe ndryshime në VKM nr.269, dt 28.4.2005 për "Kriteret dhe masën e mbulimit financiar të kujdesit shëndetësor për ushtarakun e Forcave të Armatosura"

VKM nr.269, dt. 28.4.2005, për "Kriteret dhe masën e mbulimit financiar të kujdesit shëndetësor për ushtarakun e FA".

Vendim nr.404, dt. 19.6.2004, "Për kriteret e dhënies dhe kohëzgjatjen e pushimeve në raste të veçanta, për ushtaraket aktivë të FARSH".

VKM nr.614, datë 7.9.2011 për “Miratimin e kritereve dhe të normave të trajtimit me uniformë të ushtarakëve të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë”

Vendim nr.909, dt. 29.12.2004, "Për mënyrën dhe kriteret e rimbursimit të barnave për ushtarakët e FA".

Vendim nr.435, dt. 25.6.2004, "Për kriteret dhe masën e kompensimit të ushtarakut të FARSH  kur emërohet ose komandohet në detyrë jashtë vendbanimit të tij".

Vendim nr.451, dt. 9.7.2004, "Për kriteret dhe masën e trajtimit financiar të ushtarakut aktiv të FARSH, kur lirohet nga shërbimi në këto forca për arsye shëndetësore".

Vendim nr.452, dt. 9.7.2004, "Për kriteret e dhënies së kredisë për strehim ushtarakut të FARSH  dhe masën e kësaj kredie". Angazhimi i FA gjatë përmbytjeve, nëntor 2016 8 - 13 tetor 2016FA u angazhuan me forca dhe mjete në ndihmë të banorëve të prekur nga përmbytjet që përfshinë pothuajse gjithë vendin...
NATO - takimi i ministrave të Mbrojtjes 26 - 27 tetor 2016Takimi i ministrave të Mbrojtjes së vendeve të NATO konkludoi në dy ditë bisedimesh, 26 dhe 27 tetor, në Bruksel...
Kodheli dhe sekretari Fallon në stërvitjen “Albanian Lion - 16” 29 shtator 2016Në ditën e dytë të vizitës së tij në Shqipëri, sekretari i Mbrojtjes i Mbretërisë së Bashkuar z. Michael Fallon, i shoqëruar nga ministrja e Mbrojtjes...
Stërvitja e Përbashkët “Joint Effort-16” 26 shtator 2016U zhvillua “Dita e Vizitorëve të Shquar” e Stërvitjes së Përbashkët “Joint Effort-16”. Qëllimi i kësaj stërvitjeje, e cila nisi më datën 19 shtator, është rritja e ndërveprueshmërisë...
Nisen për në Shkollën e Trupës 317 rekrutë të rinj 10 tetor 2016Në sheshin kryesor të garnizonit “Skënderbej” u zhvillua ceremonia e nisjes drejt Shkollës së Trupës në Bunavi e 317 fituesve të testit për rekrutimet e reja në FA...
Forcat e Armatosura të Shqipërisë 2015-2016 2016Misionet, Modernizimi, Stërvitjet e Përbashkëta, Bashkëpunimi në fushën e mbrojtjes, ai civil-ushtarak dhe rekrutimet....
Kontributi i Forcave të Armatosura në infrastrukturë Janar - Shkurt 2016Ministria e Mbrojtjes dhe Forcat e Armatosura gjithmonë kanë treguar përkushtim dhe angazhim maksimal në ndihmë të popullsisë civile...
Shqipëria në “Trident Juncture-15” 16 tetor 2015Në ambientet e Komandës së Forcës Tokësore në Zall-Herr u zhvillua ceremonia e përcjelljes së trupave të kompanisë së parë të Batalionit të Dytë të Këmbësorisë...
Bëhuni pjesë e Forcave të Armatosura janar 2015Ministria e Mbrojtjes për vitin 2015 do të pranojë 500 ushtarë/detarë aktivë në radhët e FA. Prej këtij kontingjenti, 250 ushtarë/detarë aktivë do të pranohen në fazën e parë ndërsa pjesa tjetër në gjashtëmujorin e dytë...
Vizitë zyrtare në SHBA e ministres Kodheli 28-31 tetor 2014Ministrja e Mbrojtjes Mimi Kodheli zhvilloi një vizitë zyrtare në SHBA me ftesë të sekretarit amerikan të Mbrojtjes z. Chuck Hagel...
Bashoku edhe ti! Bëhu pjesë e nismës, #shqiperiajoduhanit
Strategjia e Sigurisë Kombëtare Korrik 2015Në themel të Strategjisë së Sigurisë Kombëtare të Republikës së Shqipërisë është aspirata e popullit shqiptar dhe vullneti politik për të realizuar vizionin e përbashkët...
SHQIPËRIA EUROPIANE, DESTINACION BRENDA NESH korrik 2014 Raport Publik për 300 ditët e para
të qeverisjes
Ministrja Kodheli vizitë në Komandën Supreme të Forcave Aleate 26 maj 2014 Ministrja Kodheli: Shqipëria hap përpara në angazhimin tonë në NATO
Raporti vjetor 2014 i NATO 30 janar 2015Mendime të sekretarit të Përgjithshëm të NATO, Jens Stoltenberg, gjatë konferencës për shtyp për prezantimin e Raportit Vjetor 2014, në selinë e NATO, Bruksel...
Direktiva e Mbrojtjes 2017 Janar 2017 Dokumenti bazë mbi planet dhe programet e punës e të veprimtarive të MM, të FA në përmbushje të misionit kushtetues, si dhe detyrimeve si vend anëtar i NATO...
Dokumenti i Rishikimit Strategjik të Mbrojtjes 11 prill 2013Këshilli i Ministrave të Republikës së Shqipërisë miratoi dokumentin e Rishikimit Strategjik të Mbrojtjes...
Revista Mbrojtja Nr. 7 (2017) Korrik 2017Numri i fundit i revistës "Mbrojtja"...
Gazeta Ushtria 14 korrik 2017Numri i fundit i të përjavshmes gazeta "Ushtria"...


Arkivi Lajmeve
Korrik 2017
Ma En Pr Sh Di
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6