Ministria e Mbrojtjes - Arkivi 2008-2013

Muzeu i Forcave të Armatosura

Lexoni më shumë...Misioni dhe funksionet:
Misioni: “evidentimi, grumbullimi, seleksionimi dhe vënia në përdorim për grupet e interesuara të vlerave edukative të trashëgimisë ushtarake të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë”.
Detyrat:
- Muzeu i FA, funksionon në përputhje me detyrimet që rrjedhin nga ligji për muzetë dhe ligji “Për trashëgiminë kulturore”.
- Evidenton në vazhdimësi objektet me vlera muzeale brenda strukturave të FA, me institucionet e tjera muzeale brenda dhe jashtë vendit dhe aktivitete private të licencuara.
- Grumbullon dhe seleksionon në vijimësi objekte me vlera muzeale dhe i paraqet ato për miratim në bordin e muzeut.
- Restauron dhe mirëmban objektet muzeale në parametrat teknikë dhe teknologjikë nëpërmjet shërbimeve profilaktike.
- Ekspozon objektet në përputhje me rregullat dhe prezanton vlerat edukative tek vizitorët vendas dhe të huaj.
- Administron të gjithë vlerat materiale të ekspozuara në përputhje me rregullat e standardet të muzeumeve.

Lexoni më shumë...

Historiku

Lexoni më shumë...Muzeu i Forcave të Armatosura (MFA) është muze tipologjik dhe pasqyron ngjarjet më të rëndësishme ushtarake dhe vlerat më të mira të trashëguara nga kombi ynë gjatë historisë së tij në shekuj. Në esencë ai shpreh identitetin, kujtesën dhe progres-zhvillimin e Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë. Ideja për ndërtimin e Muzeut të FA ka filluar herët por është vënë në zbatim me urdhrin e ministrit, nr. 252, datë 04.06.2010. Në vitin 2012 u rikonstruktua godina që ndodhet në territorin e garnizonit “Skënderbej”, Komanda e Doktrinës dhe Stërvitjes duke e kthyer atë për funksione muzeale. Muzeu i FA ndodhet në territorin e garnizonit “Skёnderbej”, KDS, TIRANË.

Lexoni më shumë...

Orari i vizitave

Muzeu i FA është në funksion të vizitorëve vendas dhe të huaj. Aktualisht ai ka zgjuar ndjeshmërinë dhe ka tërhequr vëmendjen e qytetarëve në veçanti veteranë, ushtarakë aktivë e në rezervë, historianë, studiues, kërkues shkencorë, trupa pedagogjike, studentë, nxënës dhe të tjerë. Studentët e akademive ushtarake të profileve të ndryshme si dhe nxënësit e shkollave të të gjitha niveleve do të gjejnë kushte të përshtatshme jo vetëm për vizitë por edhe për të ndjekur zhvillimin e orëve mësimore për ngjarjet me karakter ushtarak dhe historik.

Lexoni më shumë...