Ministria e Mbrojtjes - Arkivi 2008-2013

Revista Ushtarake Mars 2012

Lexoni më shumë...

      Rubrika e I-rë: Samiti i Çikagos dhe Shqipëria
      Rubrika e II-të: Siguria energjitike, problemet e vendit
      Rubrika e III-të: Punime historike
      Rubrika e IV-të: Analiza dhe Vlerësime të Sigurisë
      Rubrika e V-të: Talente të reja
      Rubrika e VI-të: “Pranvera Arabe"
 

Revista Ushtarake Dhjetor 2011

Lexoni më shumë...Rubrika e I-rë: "Smart defense”-”Mbrojtje e Mençur”.
Rubrika e II-të: Rishikimi strategjik i mbrojtjes.
Rubrika e III-të: Forca profesioniste dhe problemet e saj.
Rubrika e IV-t: Analiza dhe vlerësime të sigurisë.
Rubrika e V-të: Studime historike.
Rubrika e VI-të: Talente të reja kërkimore.
Rubrika e VII-të: Studiues bashkëkohorë për sigurinë.


Revista Ushtarake në pdf

Revista Ushtarake Shtator 2011

Lexoni më shumë...Rubrika e I-rë: Rishikimi strategjik i mbrojtjes.
Rubrika e II-të: Çështje të arsimimit dhe trajnimit të FASH.
Rubrika e III-të: Analiza, sinteza dhe vlerësime të sigurisë.
Rubrika e IV-t: Studime historike.


 

Revista Ushtarake në pdf

 

Revista Ushtarake Qershor 2011

Lexoni më shumë...1. Rubrika e I-rë. Përshkrim për Rishikimin Strategjik  të Mbrojtjes.
2. Rubrika e II-të. Analiza dhe Vlerësime të Sigurisë dhe Mbrojtjes.
3. Rubrika e III-të. Çështje didaktike, mësimore dhe kulturore.
4. Rubrika e IV-t. Historia Ushtarake.

 


Revista Ushtarake në pdf

 

Revista Ushtarake Mars 2011

Lexoni më shumë...1. Rubrika e I-rë. Koncepti i Ri Strategjik i NATO - Angazhim Aktiv, Mbrojtje Moderne.
2. Rubrika e II-të. Analiza, Sinteza dhe Vlerësime.
3. Rubrika e III-të. Talentet e reja.
4. Rubrika e IV-t. Historia Ushtarake.

 


Revista Ushtarake në pdf

Revista Ushtarake Dhjetor 2010

Lexoni më shumë...1. Rubrika e I-rë. Sfidat e Forcës Profesioniste të Republikës së Shqipërisë deri në vitin 2015.
2. Rubrika e II-të. Operacionet luftarake të Forcave të Armatosura në kuadrin e NATO.
3. Rubrika e III-të. Analiza, Sinteza dhe Vlerësime.

 


Revista Ushtarake në pdf