Ministria e Mbrojtjes - Arkivi 2008-2013

Agjencia e Inteligjencës së Mbrojtjes (AIM)

b_250_170_16777215_00___images_godina-shiu.pngAIM është institucion i cili organizohet dhe funksionon si strukturë në nivel drejtorie të përgjithshme në Ministrinë e Mbrojtjes, me struktura varësie në territoret ku kryejnë veprimtarinë Forcat e Armatosura, brenda dhe jashtë vendit. AIM ka varësi direkte nga Ministri i Mbrojtjes. AIM është një Agjenci e konsoliduar që vepron në fushën e mbrojtjes si pjesë aktive e Forcave të Armatosura. Ajo mbështet Forcat e Armatosura në misione në kuadër të NATO, BE dhe OKB. Agjencia e Inteligjencës së Mbrojtjes është pjesë e Bordeve të Inteligjencës së NATO-s, si dhe e Grupeve të Punës së Inteligjencës, Kundërinteligjencës dhe Sigurisë. Ajo ka marrëdhënie të rregullta bashkëpunimi me të gjitha agjencitë informative të NATO, si dhe marrëdhënie dypalëshe e shumëpalëshe më një numër të konsiderueshëm shërbimesh inteligjence në vend, rajon e më gjerë. Agjencia e Inteligjencës së Mbrojtjes si pjesë e Ministrisë së Mbrojtjes është krijuar zyrtarisht në bazë të ligjit 117, datë 13.12.2012 “Për Agjencinë e Inteligjencës së Mbrojtjes“ si vazhdimësi e Shërbimit Informativ Ushtarak i cili zyrtarisht ishte formuar më 11.12.1991.

Ky organ karakterizohet nga këto veçori:

a) Depolitizimi
b) Funksionimi me organizim unik dhe të centralizuar.
c) Shtrirje të veprimtarisë së tij në hapësirë si brenda dhe jashtë vendit.
d) Është organ i identifikuar me Stemën dhe Flamurin e vet.
f) Parimi i kontrollit nga Kuvendi, Kryeministri dhe Ministri i Mbrojtjes.

Misioni i Agjencisë së Inteligjencës së Mbrojtjes.

Agjencia e Inteligjencës së Mbrojtjes ka për mision:
a) mbështetjen e  Forcave të Armatosura dhe Autoritetet e Drejtimit e të Komandimit Strategjik të Forcave të Armatosura me produkt inteligjence dhe kundërinteligjence për sigurinë, në nivel strategjik dhe operacional, në kohë paqeje, lufte, krize, në gjendje të jashtëzakonshme ose në fatkeqësi natyrore;

b) Identifikimin, grumbullimin, analizimin e informacionit për veprimtari që synojnë të cenojnë apo që cenojnë Forcat e Armatosura në kryerjen e misionit të tyre për sigurinë e pavarësisë së vendit, mbrojtjen e tërësisë territoriale dhe rendit kushtetues të tij, si dhe për kërcënime dhe rreziqe të mundshme ndaj Forcave të Armatosura brenda apo jashtë vendit. Agjencia e Inteligjencës së Mbrojtjes e realizon misionin e saj edhe nëpërmjet analizës gjithëburimëshe, inteligjencës njerëzore, kundërinteligjencës, sigurisë dhe inteligjencës sinjalore.

Pika e Kontaktit:
E-Mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel&Fax: +355 42 224 239