Ministria e Mbrojtjes - Arkivi 2008-2013

Koncepti strategjik i NATO

Angazhim aktiv, Mbrojtje moderne

Koncepti i ri strategjik, në parathënien e tij rikonfirmon edhe njeherë angazhimin e vendeve anëtare të Aleancës në lidhjen mes kombeve për të mbrojtur njëri-tjetrin kundër rreziqeve të reja të sigurisë e paqes. Ai shpreh qartë angazhimin e Aleancës në parandalimin e krizave, menaxhimin e konflikteve dhe bashkëpunimin e ngushtë me partnerët ndërkombëtarë, OKB dhe BE. Ai hap një faqe të re bashkëpunimi me partnerët, duke ju ofruar një rol thelbësor në formësimin e operacioneve të NATO. Ai rikonfirmon dëshirën për një botë pa armë bërthamore por për aq kohë sa ka armë bërthamore në botë, NATO do të mbetet një Aleancë bërthamore. Më tej ai rithekson angazhimin e fort për të mbajtur derën e NATO të hapur, për të gjitha demokracitë Europiane që përmbushin standardet e anëtarësimit.
b_250_170_16777215_00___images_strategic_concept.gifNdërkohë që bota është në ndryshim, Koncepti i ri thekson se misioni thelbësor i NATO do të mbetet po i njëjtë.
Aleanca garanton të mbetet një komunitet i pashembullt i lirisë, paqes, sigurisë dhe vlerave të përbashkëta.
Detyrat themelore dhe parimet e NATO nuk ndryshojnë, ajo do vijojë të ketë qëllim afatgjatë, mbrojtjen e lirisë dhe sigurisë të të gjithë anëtarëve të saj me mjete politike dhe ushtarake. Aleanca është vendosmërisht e angazhuar në qëllimet dhe parimet e Kartës së Kombeve të Bashkuara, dhe në Traktatin e Uashingtonit, i cili pohon përgjegjësinë kryesore të Këshillit të Sigurimit për ruajtjen e paqes dhe sigurisë ndërkombëtare.

Koncepti rikonfirmon se siguria e anëtarëve të NATO në të dy anët e Atlantikut është e pandashme, dhe do të vazhdohet të mbrohet së bashku në bazë të solidaritetit, qëllimit të përbashkët dhe ndarjes së drejtë të përgjegjësive të marra.
Në mënyrë që të garantohet siguria e territorit dhe popullsisë së vendeve të NATO, Aleanca do të vazhdojë të përmbushë me efektshmëri të lartë tre grup-detyrat themelore të saj, gjithmonë në përputhje me ligjin ndërkombëtar:

1. Mbrojtja Kolektive. Anëtarët e NATO, gjithmonë do të ndihmojnë njëri-tjetrin kundër sulmeve, në përputhje me Nenin 5 të Traktatit të Uashingtonit. Ky angazhim mbetet i pandryshueshëm dhe detyrues.
2. Menaxhimi i Krizave. NATO do të përdorë në mënyrë aktive një përzgjedhje të mjeteve politike dhe ushtarake, për të ndihmuar në menaxhimin e krizave për të ndaluar konfliktet e vazhdueshme dhe për të ndihmuar në konsolidimin e stabilitetit në situatat post-konfliktuale, kur kjo kontribuon në sigurinë Euroatlantike.
3. Bashkëpunimi për Sigurinë. Aleanca do të angazhohet në mënyrë aktive për të rritur sigurinë ndërkombëtare, nëpërmjet partneritetit me vendet përkatëse dhe organizatat e tjera ndërkombëtare, duke kontribuar në mënyrë aktive për armëkontrollin, mospërhapjen e armatimit dhe çarmatimin, si dhe duke e mbajtur derën e hapur për anëtarësimin në Aleancë, për të gjitha vendet e demokracive Europiane që përmbushin standardet e NATO.
NATO do vijojë të mbetet  forumi thelbësor dhe unik transatlantik, përsa i përket konsultimeve për të gjitha çështjet siç përcaktohet në Nenin 4 të Traktatit të Uashingtonit. Aleanca do të angazhohet në një proces të vazhdueshëm reformimi, modernizimi dhe transformimi.

Mjedisi i Sigurisë

Sot, zona Euroatlantike është në paqe dhe kërcënimi me sulm konvencional kundër territorit të NATO është i ulët, megjithatë ky kërcënim konvencional nuk mund të shpërfillet.
Përhapja e armëve bërthamore dhe armëve të tjera të shkatërrimit në masë, terrorizmi, paqëndrueshmëria dhe konfliktet përtej kufijve të NATO, sulmet pirate kompjuterike, teknologjitë e reja, rreziqet për shëndetin, ndryshimet klimaterike, mungesat e ujit dhe rritja e nevojës për energji do të formësojnë mjedisin e ardhshëm të sigurisë në zonat me interes për NATO, dhe natyrisht pritet të kenë efekte të mëdha globale, që do të ndikojnë në planifikimin e operacioneve të ardhshme ushtarake te NATO.

Mbrojtja dhe Shkurajimi

Përgjegjësia më e madhe e Aleancës është mbrojtja, ruajtja e territoreve dhe popujve tanë kundër sulmeve, siç është përcaktuar në Nenin 5 të Traktatit të Uashingtonit. Aleanca nuk konsideron asnjë vend si kundërshtar të saj. Megjithatë, askush nuk duhet të dyshojë në vendosmërinë e NATO nëse siguria e ndonjë prej anëtarëve të saj do të kërcënohet.
NATO ka nivel të lartë sigurie i cili garantohet nga forcat bërthamore strategjike të Aleancës, veçanërisht ato të Shteteve të Bashkuara, forcat strategjike bërthamore të pavarura të Mbretërisë së Bashkuar dhe të Francës. Shkurajimi mbetet element thelbësor i strategjisë së Aleancës, dhe NATO do të mbetet një Aleancë bërthamore për sa kohë që armët bërthamore ekzistojnë.
Shkurajimin, NATO e bazon në mbajtjen e kapaciteteve mikse, të armëve bërthamore dhe atyre konvencionale. Aftësia për mbështetjen e operacioneve të mëdha të përbashkëta (joint) dhe operacioneve në shkallë më të vogël, përgjigjen ndaj krizave, mbajtjen e forcave të fuqishme konvencionale të lëvizshme dhe të dislokueshme, trajnimin e stërvitjet, planifikimin e shkëmbimin e informacionit, pjesëmarrjen e aleatëve në planifikimin e mbrojtjes kolektive, mbrojtja antiraketë, MADM, mbrojtja kibernetike, kapacitetet zbuluese, analizuese dhe konslutuese, antiterrorizmin dhe teknologjitë e reja.
Siguria nëpërmjet menaxhimit të krizave për NATO, do të thotë që ajo do të angazhohet kur është e mundur dhe kurdoherë që është e nevojshme, për të parandaluar dhe menaxhuar krizat, stabilizuar situatat paskonfliktuale, dhe për të mbështetur rindërtimin. Mënyra më e mirë për të menaxhuar konfliktet është parandalimi, por aty ku parandalimi i konflikteve nuk është i suksesshëm, NATO do të jetë e përgatitur dhe e aftë për menaxhimin e konfliktit që vijon. NATO ka kapacitete menaxhuese të veçanta për konfliktet, përfshirë këtu kapacitetet e pashembullta për vendosjen dhe mbajtjen e një force ushtarake të fuqishme. Operacionet e drejtuara nga NATO kanë treguar kontributin e domosdoshëm që ajo mund të japë në kuadrin e përpjekjeve ndërkombëtare për menaxhimin e krizave.
Për të qenë e efektshme në të gjithë spektrin e menaxhimit të krizës, NATO do të zgjerojë shkëmbimin e informacioneve të inteligjencës brenda saj, do të zhvillojë më tej doktrinat dhe kapacitetet ushtarake për operacionet jashtë territorit të NATO, do të krijojë një kapacitet civil të përshtatshëm dhe modest të menaxhimit të krizave. Bazuar në mësimet e nxjerra nga operacionet e saj, NATO do të përmirësojë më tej planifikimin e integruar civilo-ushtarak në të gjithë spektrin e krizës, do të zhvillojë kapacitetet për trajnimin dhe zhvillimin e forcave në nivel lokal në zonat e krizës, do të identifikojë dhe kualifikojë specialistë civilë nga vendet anëtare për misione të caktuara të aleatëve, si dhe do të zgjerojë dhe intensifikojë konsultimet politike midis aleatëve dhe partnerëve.