Ministria e Mbrojtjes - Arkivi 2008-2013

NATO, ‘Soft Power’ dhe Mediat Sociale

23 mars 2012

Për ata që duan të përdob_229_191_16777215_00___images_aktualitet_soc_med.jpgrin “fuqinë e butë” në politikën e jashtme, media sociale ofron mënyra intriguese për t’i dhënë publikut mesazhe që mund të kenë qenë të paarritshme në të kaluarën. Organizatat ndërkombëtare, si NATO, vazhdojnë të çmojnë mënyra që do t'i ndihmonin të kryenin misionin e tyre duke u mbështetur, të paktën pjesërisht, në “fuqinë e butë” – pra të bindësh më shumë sesa të detyrosh.

Thelbi i “fuqisë së butë” është komunikimi - të dëgjosh audiencën që ke si qëllim të influencosh, t’i përgjigjesh ndershmërisht asaj dhe më pas të vazhdosh të bashkëbisedosh. Natyra e dyanëshme e këtij procesi e dallon atë nga metodat e stilit të vjetër, siç janë emisionet radiofonike apo televizive, të cilat janë procese të njëanëshme dhe shërbejnë për të arritur në shkallë të gjërë popullsi të përcaktuara. Me anë të mediave sociale mund të arrihet një shkallë familjariteti politik, e cila i fut përdoruesit e saj në një komunitet kibernetik.

Diplomacia që bazohet në median sociale ka shpërblimet e saj, por kërkon përpjekje të konsiderueshme. Mbajtja e ambienteve bashkëvepruese kërkon burime financiare dhe personel. Teksa publiku kudo në botë fuqizohet akoma më shumë nga e drejta që ka për të përdorur format më të reja të mediave dhe fluksit më të madh të informacionit, ai do ta shohë këtë lidhje si diçka  të natyrshme.

NATO e ka vërtetuar se është plotësisht e aftë të shpërndajë informacion përmes internetit, dhe vetë zëvendësasistenti i sekretarit të përgjithshëm Stefanie Babst përmendi nevojën e NATO për tu bërë e aftë të “mobilizojë rrjetin dhe mbështetjen publike për të arritur ndryshim konkret”. Kjo kërkon monitorimin e botës së mediave sociale për të përdorur ambientet që kanë audiencat më të përshtatshme – pikërisht audiencat që NATO ka nevojë të dëgjohet dhe ta dëgjojnë. Facebook, Twitter dhe YouTube janë vetëm pikënisjet, variante të reja të instrumenteve të komunikimit lindin vazhdimisht.

Është e rëndësishme të kihet parasysh që përdorimi i medias sociale nuk është një lojë apo modë kalimtare. Ashtu siç tregoi edhe Ringjallja Arabe, e cila filloi vitin e kaluar, këta janë instrumentë politike që mund të shtojnë shumë aftësitë mobilizuese të forcave që kërkojnë ndryshim shoqëror. NATO duhet të vazhdojë të eksplorojë mundësi të reja të mediave sociale përsa i përket diplomacisë së saj publike dhe detyrave të saj ushtarake. Këto media ushtrojnë njëkohësisht dhe me më efektivitet ‘fuqinë e ashpër’ dhe atë ‘të butë’ dhe janë thelbësore për ta bërë realitet “fuqinë e mençur”, mbi të cilën duhet të mbështet NATO.

Filip Seib është profesor në Universitetin e Kalifornisë së Jugut dhe drejtor i Qendrës USC, për Diplomacinë Publike. Libri i tij i ardhshëm është: ‘Real-Time Diplomacy: Politics and Power in the Social Media Era’.