Ministria e Mbrojtjes - Arkivi 2008-2013

Qendra e Kulturës, Medias dhe Botimeve të Mbrojtjes (QKMBM)

Qendra e Kulturës, Medias dhe Botimeve të Mbrojtjes është nën varësinë administrative e funksionale të ministrit të Mbrojtjes

QKMBM përbëhet nga:

Drejtoria e Marrëdhënieve me Publikun dhe Informimin.
Drejtoria e Publikimeve.
Drejtoria e Aktiviteteve dhe Marrëdhënieve me Komunitetin.
Drejtoria e Aktiviteteve Sportive.
Sektori i Administratës dhe Shërbimeve.

Lexo më shumë...


Drejtoria e Marrëdhënieve me Publikun dhe Informimin

Detyra themelore e DMPI është të realizojë në kohë dhe me transparencë informimin e publikut të gjerë mbi veprimtarinë, aktivitetin e Forcave të Armatosura dhe Ministrisë së Mbrojtjes.

Lexo më shumë...


Drejtoria e Publikimeve

Drejtoria e Publikimeve ka për detyrë të botojë periodikët e Forcave të Armatosura dhe të përgatisë e të botojë kolanën vjetore të botimeve në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë.

Lexo më shumë...


Drejtoria e Aktiviteteve dhe Marrëdhënieve me Komunitetin

Drejtoria e Aktiviteteve dhe Marrëdhënieve me Komunitetin ideon dhe realizon aktivitete me karakter artistik, kulturor për Forcat e Armatosura dhe Komunitetin brenda dhe jashtë strukturave të Ministrisë së Mbrojtjes.

Lexo më shumë...


Drejtoria e Aktiviteteve Sportive

Detyrat e Drejtorisë së Aktiviteteve Sportive ka për detyrë të organizojë e të drejtojë  në bashkëpunim me ShP aktivitete sportive si spartakiada, kampionate etj.

Lexo më shumë...


Kontakt

Adresa: Bulevardi "Zhan d'Ark", Tiranë
Tel: +355 42 271 135
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.